Ramazan Zengin

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Zengin

 

Eğitim:

Doktora                     : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi,

Yüksek Lisans              : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Lisans                         : İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Lise                            :   Nordertor Schule, Almanya

 

 

 Yabancı Dil:

İngilizce (ileri duzey),

Almanca (ileri duzey)

İspanyolca (başlangıç düzeyi)

 

Bilgisayar:

MS Windows,

MS Office,

SPSS,

Basic

Moodle

Paradox 

 

Bilimsel Yayınlar:

 1. “Individualized Education in the Context of Turkey: Communication in Education”, 1st International Communication in the Millenium, University of Texas at Austin, February 2003, s. 479-507
 2. “A Research About the English Language Teachers’ use of Instructional Technologies in Turkey”, HAYEF Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Ekim 2007, ss 79-102
 3. “Oluşturmacılık Kuramı Bağlamında Çevrimiçi Öğretim Platformu MOODLE’ın Öğretmen Yetiştirmede Kullanımı, HAYEF Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, ss. 55-73
 4. Using Virtual Learning Environments in Language Teaching: Machinima And Victa As Two Case Studies, İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED) Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2015, IJODE, ss. 55-65

 

Kitap Bölümü Yazarlığı:

Zengin, Ramazan. “Using 3-D Virtual Learning Environments to Improve Listening Skill.” Intelligent Design of Interactive Multimedia Listening Software. N.p.: IGI, 2015. 296-312. Print.

 

Bilimsel Projeler:

1. Proje Adi : Yabancı Dil Öğretiminde bir Çevrimiçi Öğretim Platformu Uygulaması

Proje No : 1828  – İstanbul Üniversitesi (Ulusal Proje)

Görevi    : Proje Yürütücüsü

Tarih                  : Nisan 2008 – (19 AY) –  Nisan 2010

 

2. Proje Adi : Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Mobil Teknolojiler ile Yabancı Dil Öğretimi: iPad Üzerinde Örnek Bir Uygulama

Proje No :  İstanbul Üniversitesi (Ulusal Proje)

Görevi    : Proje Yürütücüsü

Tarih      : Aralık 2013 – (15 Ay) – Mart 2014

 

3. Proje Adi : EU Project – CoMet / Kooperative Lehr- und Lernmethoden in der Lehrer Aus- und Weiterbildung

Proje No : AB Projesi – 517698-LLP-1-2011-1-COMENIUS-CMP
Görevi    : Araştırmacı
Tarih      : Ekim 2011 – Eylül 2014

 

4. Proje Adi : EU Project – CAMELOT ‘CreAting Machinima Empowers Live Online Language Teaching and Learning”. 2-year EU funded project for language educator about creating videos (machinima) in virtual worlds.

Proje No    : AB Projesi –  543481-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP
Görevi    : Araştırmacı
Tarih      : Aralık 2013 – Kasım 2015

 

5. Proje Adi : Establishing the Virtual Campus of Istanbul University in the Second Life Platform

Proje No             : 34106 – İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Güdümlü Proje
Görevi    : Araştırmacı
Tarih       : Ekim 2013 – Ekim 2015

 

6. Proje Adi : VICTA Project (Virtual Campus for Teacher Academy)

Proje No             :  33456 / İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) Projesi
Görevi    : Araştırmacı
Tarih       : Kasım 2013- Ağustos 2014

 

7. Proje Adi : Engelli Çocukların Eğitiminde Robot Kullanımı / Türkçe Konuşan ve Anlayan Robotlar

Proje No : 43480 – İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) Projesi
Görevi    : Araştırmacı
Tarih      : Mayıs 2014- Temmuz 2015

 

8. Proje Adi : Second Life ile Matematik Öğretimi: Dönüşüm Geometrisi Örneği

Proje No          : 49420 —   YADOP

Görevi             : Araştırmacı

Tarih                  : 20 Haziran 2014 – 30 Haziran 2015

 

9. Proje Adi : Erasmus Öğrencilerine Yönelik Üç Boyutlu Sanal Ortam Desteği İle Oryantasyon ve

Temel Düzey Türkçe Eğitimi

Görevi    : Araştırmacı

Tarih                  : Haziran 2015 – Haziran 2016

 

 

Verdiği Akademik Dersler:

Doktora Düzeyinde Dersler                                                

Seminer

 

Yüksek Lisans Düzeyinde Dersler                                                    

Yabanci dil olarak İngilizce ögretiminde öğrenme özerkligi

Seminer

 

Lisans Düzeyinde Dersler      

İngilizce Dilbilgisi II

Dil Edinimi

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Araştırma Becerileri

Ikinci Yabanci Dil Olarak Ingilizce I – II

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Okul Deneyimi II

Öğretmenlik Uygulaması

Baslangic Duzeyinde Ingilizce I – II

İngilizce Öğretiminde Güncel Konular

İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı Dersleri                                           Materyal Değerlendirme ve Uyarlama                                                                        Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 

 

Yürüttüğü Tezler :

 • AYDOĞDU Esin (Aralık 2011), Bulgaristan’da Türkçe Öğretimi ve İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • ÇAKMAK B., (Ekim 2012), Appraising DYNED: A Study into the Teaching of Language Skills and Technical Features, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • KURT S., (Mart 2014), Yabancı Dil Olarak İngilizcede İlgi Tümceciği Edinimi: Tek Dilli ve Çift Dilli Öğrencilerin Edinim Sıralamaları, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • HARPUTOĞLU (İÇLİ) B.,(Şubat 2015), Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Ana Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • GÜNEŞ TAN Ayşe, (Eylül 2015), The Effects of Computer Assisted Language Learning (CALL) on Vocabulary Teaching, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

 

 

Dergi Yayın Kurulu Üyelikleri:

Istanbul Eğitimde Yenilikcilik Dergisi [Istanbul Journal of Innovations in Education],  Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

 

Verdiği Seminerler:

 1. “ONLINE TEACHING PLATFORMS IN ELT IN THE DIGITAL AGE”, TECHNOLOGY: CURRENT APPROACHES, NEW TRENDS AND BEST EXAMPLES IN E-DUCATION”, Kültür Koleji, 4 Nisan 2009
 2. “TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS”, Bahcesehir Besiktas Koleji, 15 Mayis 2009
 3. THEORY AND PRACTICE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING, OUP, İstanbul, 1 Mart 2010
 4. ACADEMIC LEXIS, OUP Lizbon, 28 Nisan 2010
 5. EmergIng TechnologIes In Language EducatIon, Istanbul University Language Center, Istanbul, 12 Mayıs 2012
 6. LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS, MOODLE, Istanbul University Rectorship, Istanbul, 22 Haziran 2012
 7. EmergIng TechnologIes In Language EducatIon, Istanbul University Language Center, Istanbul, 26 Temmuz 2012
 8. Inovasyon Fuari, Proje Tanitimi, 24-27 Ekim 2013
 9. SECOND LIFE IN TEACHER EDUCATION for Turkish Instructors, IU LANGUAGE CENTER, Istanbul, 25 Subat 2014
 10. SECOND LIFE IN TEACHER EDUCATION for English Instructors, IU Language School, Istanbul, 6 Mart 2014
 11. 3-D Virtual Learning Environments and ELT, YTU, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 31 Mayis 2014
 12. Mobile Learning, Hava Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı , 18 Eylül 2014
 13. Istanbul University Virtual Campus Project on Second Life, 3. Ulusal Dil Egitim Kurultayı, Boğazici Üniversitesi, 24 Ekim 2014
 14. 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlari, Hava Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı, 22 Ocak 2015
 15. Öğretmen Eğitiminde Teknolojik Boyut: Sanal Öğrenme  Ortamları ve Makinema, ETZ 2015, Bahcesehir Universitesi, 14 Mart 2015
 16. Introduction to virtual worlds and second life, Bogazici Universitesi, 9 Nisan 2015
 17. How to use Technology in Task Based Language Teaching, Istanbul Universitesi, 26 Mayis 2015
 18. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Beyoğlu Anadolu Imam Hatip Lisesi, 07 Eylül 2015

 

 

Katıldığı Konferans ve Seminerler:

 • Dil ve Dünya: Dillerin İşleyişi ve Devingenliği, İstanbul Üniversitesi, 8-9 Temmuz 1999.
 • Akşit Göktürk Anma Toplantısı, 22-23 Şubat 2001
 • Strategies – Based Instruction on Learner  Strategies and Preferences, Özel Edirne Beykent Koleji, Prof. Andrew D. Cohen, 1 Nisan 2001.
 • ELT Conference, Excellence Through Empowerment, Maltepe Üniversitesi, Jane Revell-Mark Powell – George Pickering – Bryon Gilroy 12 Mayıs 2001.
 • Avrupa’da Yabancı Dil Politikaları ve Türkiye, İstanbul Goethe Enstitüsü, Prof. Dr. Gerhard Neuner, 22 Haziran 2001.
 • The Future of Englishes, Boğaziçi Üniversitesi, David Crystal, 12 Eylül 2001
 • Türkiye’de Dillerin Eğitimi ve Avrupa Çokdilliliği, Kollokyum, İstanbul Üniversitesi, 28-30 Kasım 2001.
 • Learn & change strategies, Florya Koleji, 16 Mart 2002.
 • 6th Annual ELT Conference – PAST TENSE, PRESENT LIVES ! – The Good, The Bad, The CHANGE!!! ,Plenary speakers : *Mario Rinvolucri, *Paul Seligson *Hugh Dellar , Ozel Kultur ilkogretim Okulu, 6 Nisan 2002
 • 10     Facing Challenges in ELT, Özel Marmara Eğitim Kurumları, 13 Nisan 2002
 • Unlocking the handcuffs of skills development in Turkey, Oxford University Press, Michael
 • Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya Üniversitesi, 16-17-18 Ekim 2002
 • Grenzenlos Studieren und Arbeiten im Ausland – Üniversitelerin Tanıtım Fuarı, Bochum- Almanya, 19-21 Kasım 2002
 • “Speaking in the Monolingual Classroom: Need for a Fresh Approach?”, Bilkent Üniversitesi-Ankara, 23-24-25 Ocak 2003
 • Jeff Connor-Linton Semineri, İU Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi – İstanbul, 31 Ocak 2003
 • Akşit Göktürk Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 27-28 Şubat 2003
 • Partnershıp for Prosperus Performance”, Özel Florya Kolej, 8 Mart 2003.
 • “Positive Forms of the Group Dynamic”, İhlas Koleji – İstanbul, 29 Mart 2003.
 • “The bearable burden of writing”, Kültür Koleji-İstanbul, 5 Nisan 2003
 • “Jazzing up your classroom”, Terakki Vakfı Okulları-İstanbul, 12 Nisan 2003.
 • “One language, many voices, ELT across borders.”, Işık Üniversitesi – İstanbul, 17-18 Nisan 2003.
 • “Language teaching in diversity and for diversity”, Maltepe Üniversitesi – İstanbul, 10 Mayıs 2003.
 • ESOL 2003 Online Professional Development Program, “How to teach Online”, 1 Eylül 2003 – 27 Şubat 2004
 • “Reading Theory”, Tom Miller, İstanbul Üniversitesi, 26 Nisan 2004
 • “Love Conquers All”, Kültür Koleji, 3 Nisan 2004
 • Bilfen I. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Bilfen Okulları, 17 Nisan 2004
 • ELT SEMİNAR”, Şehremini Lisesi, 31 Mayıs 2004
 • ‘The Summer Institute’, Boğaziçi Üniversitesi, 12-23 Temmuz 2004
 • ‘Testing’, Istanbul Universitesi – Baltalimani Tesisleri, 15-16-17 Eylul 2004
 • ‘New Teaching Methods, (Jeremy Harmer), Yeditepe Universitesi, 29 Eylul 2004
 • ‘Get Visual!’, Paul Seligson, Istanbul Universitesi, 19 Ekim 2004
 • ‘Discourse’, Tom Miller, Istanbul Universitesi, 5 Kasim 2004
 • ‘Future: e-learning / 1st International Conference on Innovations in Learning for the Future, Istanbul Universitesi, 26-27 Kasim 2004
 • ELT Conference, Bill Snyder, Istanbul Universitesi, 23 Aralik 2004
 • “NEUE MEDIEN”, Matthias Knopp, Stefan Neubert (Koln University), Istanbul University, 24 Mart 2005
 • TASK BASED LANGUAGE LEARNING, Alice MacKey (Georgetown Univesity), Istanbul Universitesi, 27 Nisan 2005

 

 • Kuresellesme ve Ulusal Egitim Kurultayi, Istanbul Univrsitesi, 20-21 Mayis 2006
 • “Teachers and Students as Architects of Constructive Learning”, Bahcesehir College, 13 Mayis 2006
 • Weekend Workshopping, Doga Koleji, 7 Mayis 2006
 • “Changing Attitudes in ELT”, Maltepe Universitesi, 6 Mayis 2006
 • ELT Conference, Istanbul Universitesi, Hugh Dellar, 17 Nisan 2006
 • “How to write professional/sparkling CVs”, Istanbul Universitesi, Beatrice Vanni, 05 Nisan 2006
 • “Postmodern criticism and the reading of literature in the classroom“, Istanbul Universitesi, Prof. Dr. Jurgen Donnerstag, 28 Mart 2006
 • “Language Teacher Education and World Englishes”, Prof. Suresh Canagarajah, Bogazici Universitesi, 20-23 Kasim 2006
 • Pozitif Düşünmek ve Yaşamak, Indus Eğitim Danışmanlık, İstanbul, 17 Kasım 2006
 • Education in Europe, Istanbul Universitesi, Iletisim Fakultesi, Mart 2007
 • Teaching Listening, Istanbul Universitesi, Nisan 2007
 • Hayata Bakis ve Proaktivite, Istanbul Universitesi, 30 Mayis 2007
 • “Podcasting in Fremdsprachenunterricht”, Rodka Morongova, Istanbul Universitesi, 05 Aralik 2007
 • “The Power of Educational Research”, Prof. Dr. David C. Berliner, 21 Subat 2008
 • “Language exerts hidden power, like the moon on the tides”, Istanbul Cevre Okullari, 23.02.2008
 • “Language Learner Autonomy, The European Language Portfolio and Language Learning at  University, David Little, Istanbul University, 13.03.2008
 • “The Power of Communication”, Beykent Egitim Kurumlari, Istanbul 29 Mart 2008
 • “Exploring ELT Trends II, Responding to Innovations, Kultur Koleji, Istanbul 5 Nisan 2008
 • International Exams, Nuans Publishing, Istanbul, 19 Nisan 2008
 • 5th ELT Conference, Sounding Out Links in Learning, Bahcesehir Koleji, Istanbul, 3 Mayis 2008
 • 2. Ulusal Bilgisayar Deskeli Ogrenme Sempozyumu, Bahceshir Universitesi Istanbul, 16-17 Mayis 2008
 • Assess Thyself, Assess the students; Common Grounds for Secondary School and University ELT Professionals, Istanbul Bilgi University, 24 Mayis 2008
 • Partnership for Prosperus Performance, Florya Koleji, 21 Mart 2009
 • Technology: Current Approaches, New Trends and best examples in e-ducation, Kultur Koleji, 4 Nisan 2009
 • Qualitative Research: Frame Analysis Method, BOTE Bolumu, Istanbul Universitesi, 6 Nisan 2009
 • Building Bridges between you and your Students, MEV College, 11 Nisan2009
 • nd Deep Down into ELT, Fatih University, Istanbul, 25-26 Nisan 2009
 • Professional Development: Challenges and Opportunities for Teachers, Bahcesehir University, Istanbul, 23 Mayıs 2009
 • ELT in a Globalized World: Exploring New Opportunities and Meeting the Challenges of Today, Istek Yeditepe University, Istanbul 27-28 Mart 2010
 • Teachnology and More, Kultur Koleji, Istanbul 10 Nisan, 2010
 • Oxford Teachers’ Academy Teacher Training Program, Lisbon Portugal, 26-29 Nisan 2010
 • Value Added Teaching cashing in on CLIL, Bahcesehir University, Istanbul, 15 Mayıs 2010
 • New Trends and Innovations in ELT, Istanbul Aydın University, 23 Ekim 2010
 • Turning Challenges into Opprtunities, 1st International ELT Conference, Doğuş Üniversitesi, 26-27 Kasım 2011
 • Researching Teachers in-servive Training and After, Istanbul Aydın University, 25 Şubat 2012
 • The Art of Communication in ELT, Okyanus Kolejleri, İstanbul, 3 Mart 2012
 • The Use of Technology in Student Centered Learning, Beykent University, Istanbul, 31 Mart 2012
 • BTEC Implementation Training (EDEXCEL), Istanbul University Language Center, 11-12 Eylül 2012
 • Researching Intercultural Communication, Adrian Holliday, Istanbul University, 18 Eylül 2012
 • “WIRED IN OR OUT: Web Technologies in ELT Classrooms, International Symposium Yıidız Technical University, Istanbul, 1-2 Aralık 2012
 • Inovasyon Fuari, Proje Tanitimi, 24-27 Ekim 2013
 • Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 31 Mayıs 2014
 • Ulusal Dil Eğitim Kurultayı, Boğaziçi Üniversitesi, 23-24 Ekim 2014
 • nd Meeting of EU Camelot Project, Istanbul University, 14-16 Kasim 2014
 • Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 14 Mart 2015
 • IETC 2015, International Research Symposium on E-Learning and New Media, Istanbul 27-29 May 2015
 • Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ), 5 Mart 2016
 • Yabanci Dil Egitiminde Etkinligin Artirilmasi, Egiticilerin Egitimi Semineri HHO, 30 Mart 2016

 

 

 

<><><><<><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><><><><>

Save time with a free, no-obligation quote.

Tell us the details of your project, and we’ll respond with an accurate quote and timeline for the work.

Need something else? Use our Contact Us page.